Mali mühür nedir?

Mali Mühür, kurumsal bir e-İmza türüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) adına TÜBİTAK tarafından hazırlanmaktadır. Mali…

Read More

E-Bodro

İş kanunun 37. Maddesine göre İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir…

Read More

E-İmza

E-İmza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların (e-Posta, e-Belge, PDF, Word, Excel, Powerpoint vs.) imzalanmasında kullanılan ve…

Read More

E-Müstahsil Makbuzu

Tasarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında Fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan,…

Read More

E-Defter

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve…

Read More

E-İrsaliye

Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı…

Read More

E-Arşiv Fatura

E-Arşiv Fatura nedir? E-Arşiv fatura kağıt faturanın dijital olarak dengidir. Diğer bir adıyla mail fatura…

Read More

E-Fatura

E-Fatura Nedir? Uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez olarak mühürlenmiş, kâğıt fatura ile aynı…

Read More

Hakkımızda

Pekiweb bir çok sektöre hitap etmektedir. İşletmelerin ihtiyacını tek çatı altında karşılamalarını sağlar. 2001 yılından…

Read More