Serbest Meslek Makbuzu nedir?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

Kimler E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçmek Zorunda ?

Uygulama noterler hariç tüm serbest Meslek Erbabına (Mali Müşavir, Avukat, Doktor, Mimar, Mühendis ve sanatçılar) açık olacaktır. 1.1.2018 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre geçiş yapabilecektir. Zorunluluk tarihi bilahare yayınlanacaktır.

Kimler Serbest Serbest Meslek Makbuzu Kullanır:

E-Serbest Meslek Makbuzunun Avantajları Nelerdir ?

E-Serbest Meslek Makbuzuna Nasıl Başvurulur ?