ESMM

Serbest Meslek Makbuzu nedir?

E-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-Serbest Meslek Makbuzu): Elektronik belge biçiminde oluşturulmuş serbest meslek makbuzunu, E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı ifade eder.

Kimler Serbest Serbest Meslek Makbuzu Kullanır:

 • Serbest muhasebeci mali müşavir,
 • Avukat,
 • Diş hekimi,
 • Veteriner hekim,
 • Mimar,
 • Doktor, M
 • Mühendis,
 • Müşavir,
 • Senarist,
 • Yeminli mali müşavir,
 • Danışman,
 • Ressam,
 • Yazar,
 • Bestekar,
 • Kimyager,
 • Serbest öğretmen,
 • Sağlık memuru,
 • Artist,
 • Menajer,
 • Yönetmen,
 • Rehber vb.